Jedną ze składowych prowadzenia projektu na większą skalę jest pozyskiwanie ludzi na odpowiednie stanowiska, którzy będą mogli odciążyć nas lub zrealizować elementy, których my nie będziemy w stanie. Organizowanie rekrutacji w tak specyficznych warunkach jakie generuje projekt non-profit jest trudne i uciążliwe, szczególnie w czasach nastawionych na zdobywanie pieniędzy a nie doświadczenia.

1. Zdefiniowanie projektu i informacji

Najważniejsze na samym początku jest odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania dotyczących projektu, które pozwolą nam przygotować ogłoszenie rekrutacyjne – dzięki niemu będziemy mogli łatwiej znaleźć zainteresowane osoby i uniknąć niepotrzebnych, przykrych komentarzy. Zanim przejdę bezpośrednio do pytań chciałbym poprosić Cię, czytelniku, abyś traktował je jako wskazówkę a nie wyznacznik swojej drogi, bowiem każda osoba na świecie będzie mieć ją unikalną i wyjątkową.
Continue reading